Odpovědnost za obsah stránek

Jakožto provozovatelé jsme dle § 7 odst.1 TMG odpovědni za obsah obsahující tyto webové stránky dle všeobeckých právních podmínek. Dle §§ 8-10 TMG neručíme jako provozovatelé za přenos přenesených nebo 3.osobnou uložených informací. Povinnost odstranit nebo uzamknout použití nelegálních informací zůstává zachována. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost ani neposkytuje záruku za produkty třetích stran.Pokud nám bude znám nežádoucí obsah vložený na tyto stránky, ihned ho odstraníme.

Odkazy na weby třetích stran-odpovědnost

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv jiný web pod odkazy na našich webových stránkách. Za obsah pod těmito odkazy nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Při přístupu na web neprovozovaný Provozovatelem vezměte prosím na vědomí,k že takový web je na Provozovateli nezávislý a že Provozovatel nemá možnost obsah takových webových stránek ovlivnit. Je na uživatelých, aby učitnili taková opatření, která zajistí, že cokoliv zvolí pro vlastní použití, neobsahuje položky destruktivní povahy typu počítačové viry a červy, trojské koně atd

Autorská práva

Veškerý obsah na těchto stránkách podléhá německým autorských právům. Žádné informace uvedené na těchto stránkách není dovoleno kopírovat, distribuovat nebo předávat firmám a třetím osobám na komerční využití bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele. Provozovateli patří všechna autorská práva k celému obsahu, který Provozovatel umísťuje na těchto stránkách. Provozovatel a Uživatelé se při používání těchto stránek řídí pravidly německých autorských práv.Tyto pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky. Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele nebo jakýmkoliv způsobem použije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci těchto stránek. Zveřejnění jakýchkoli ůdajů či informací na stránkách, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, pokud nebude v jednotlivých případech stanoveno jinak.

zdroje: eRecht24